ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ ขอต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินการดำเนินงาน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
นโยบาย 5 ดี อบจ.อุบลราชธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 20 ก.พ. 61
อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข 13 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 13 ก.พ. 61
อบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพิื่อป้องกันการค้ามนุษย์ 13 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" 04 ม.ค. 61
คำขวัญวันครูปี 61 ‘‘ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา’’ 03 ม.ค. 61
การทำบุญตักบาตรโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 29 ธ.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรีนยที่ 2-2560 29 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ 2561 29 ธ.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการ สถ..
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ