• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน 17 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 26 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การมาติดต่อราชการ 13 มี.ค. 61
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 20 ก.พ. 61
อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข 13 ก.พ. 61
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ