• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเรียนตามปกติ (On-Site)
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี