ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 
ประชาสัมพันธ์ วันรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 ฟ้า-ทอง เกมส์
ข่าวในพระราชสำนัก ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่ปวงชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
..
" เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดีแก่ทุก ๆ ท่าน ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธา และความสำนึกในการประพฤติ และดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ และส่วนรวม
..
ในการทำงานใด ๆ ก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดา หากความบกพร่องนั้น นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไข ปรับปรุง ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน ทั้งนี้ประสบการณ์ และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องซ้ำอีก อันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสม เหมาะควรนั้น คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง"
..
ภาพ/ข่าว : โพสต์ทูเดย์
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ข่าวสารทั่วไป สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2563
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ พระรูป "สมเด็จพระสังฆราช" พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรมประทานพระสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563
..
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า " โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ" เป็นพระคติธรรมประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมงาน "งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563"
..
ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ หรือ งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
..
ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..
ข่าวสารเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SouthIsaanAgriculturalFair/
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 9ส. ในโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

"เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล"

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน
ขอเชิญร่วมงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. (ปล่อยตัว) ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี สมัครวันนี้ ถึง 13 ธันวาคม นี้ (12.00 น.) รับทันทีเสื้อ เข้าเส้นชัยรับเหรียญ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมา
..
ระยะทาง Fun Run 3.5 KM ค่าสมัคร 500 บาท
ระยะทาง Mini Half Marathon 12.45 KM ค่าสมัคร 500 บาท
..
Scan QR Code สมัครได้ทันที ...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
คุณวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ 081-9772556
คุณกชพร โสดาพรม 087-9656989
..
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
คุณจักรพันธ์ พานโคตร 081-1714602
..
#ScanQRCodeสมัครได้ทันที
..
หรือที่ http://change4good.pbsoft.in.th/
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
 
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

กำหนดให้มีการสอบปลาคภาค ในระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ การมาติดต่อราชการ
     ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มาติดต่อราชการ ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ชุดฟ้า-ทองโรงเรียน 
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
     โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข
     โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพิื่อป้องกันการค้ามนุษย์
     โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดอบรมนักเรียนใน โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพิื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี