• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มกราคม 2565 - เปิดเรียนตามปกติ (On-Site)
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2565 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 มกราคม 2565 - การเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี