• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี