• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี