ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 313) 26 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2561 (อ่าน 292) 21 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561 (อ่าน 323) 23 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การปักดำนาปี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม (อ่าน 358) 09 ส.ค. 61
รับสมัครนักเรียนแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม (อ่าน 399) 09 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 316) 02 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า (อ่าน 313) 31 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 309) 14 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 347) 07 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ การมาติดต่อราชการ (อ่าน 406) 13 มี.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 374) 13 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่สมัครระดับชั้น ม.1 - ม.4 (อ่าน 481) 13 มี.ค. 61
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 495) 20 ก.พ. 61
อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข (อ่าน 454) 13 ก.พ. 61
อบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพิื่อป้องกันการค้ามนุษย์ (อ่าน 573) 13 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อ่าน 469) 13 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 427) 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็ก 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" (อ่าน 432) 04 ม.ค. 61
คำขวัญวันครูปี 61 ‘‘ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา’’ (อ่าน 482) 03 ม.ค. 61
การทำบุญตักบาตรโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม (อ่าน 400) 29 ธ.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรีนยที่ 2-2560 (อ่าน 367) 29 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่าน 404) 29 ธ.ค. 60
ติดต่อรับ ไฟล์ ปถ.05 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ฝ่ายวิชาการครับ (อ่าน 424) 22 ธ.ค. 60
ปฏิทินการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 410) 21 ธ.ค. 60