ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วันรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 ฟ้า-ทอง เกมส์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 63
ข่าวในพระราชสำนัก ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ 2563
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 63
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2563
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 63
ข่าวสารทั่วไป สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2563
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 9ส. ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 62