ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Teen So Cute ไม่แซงคิวนะครับ
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2565
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์ รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 - การสอบปลายภาคเรียนแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค (สอบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มีนาคม 2565 - ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มีนาคม 2565 - การเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
..
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
..
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
..
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
..
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 มกราคม 2565 - เปิดเรียนตามปกติ (On-Site)
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2565 - ขยายเวลาการเรียนออนไลน์เพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 มกราคม 2565 - การเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564