ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั่วไป สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2564
"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ 2564
..
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณยก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่า
..
"สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ"
..
ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 71 ครั้ง