ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 5
• วันที่ 19 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชน” ให้เข้มแข็งตามหลักแนวคิด (บวร) ค้นหา กระตุ้น ตระหนัก และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
..
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างเด็ก เยาวชน บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ให้เป็นนักจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้คิด สร้างไอเดีย แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน และมีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมสร้างระบบคิดการทำงานเป็นหมู่คณะให้กับเด็ฏและเยาวชน
..
โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย นายวิชัย ทานาฤทัย ประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะ, นายไพบูลย์ ยุวบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ, ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:12   อ่าน 30 ครั้ง