ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉิน รุ่นที่ 5
• วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี” รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนทราบถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นชั่วโมงแห่งชีวิตของการรักษา ที่ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินรอดชีวิตได้มากที่สุด
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,22:02   อ่าน 25 ครั้ง