ภาพกิจกรรม
การประชุมระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูสมาน เรือนเจริญ และคุณครูวิศรุต กระมล เข้าร่วมประชุม ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information System: LEC) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน บันทึกข้อมูลนักเรียน และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมฉัตรบงกต (บัวทอง) ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,19:24   อ่าน 24 ครั้ง