ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564" รายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
..

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณครู และนักเรียน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการจุดคัดกรองเข้า-ออกของโรงเรียน, การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอนามัย, มาตรการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดไว้บริการภายในโรงเรียน, การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เลี่ยงสถานที่แออัด รวมไปถึงมาตรการทำความสะอาด อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,15:01   อ่าน 101 ครั้ง