ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564
• วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมคณะจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจ ให้ความรู้ และคำแนะนำ ในกิจกรรม "รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
..

พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermometer), น้ำย่าฆ่าเชื้อ ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมไปถึงฉีดพ่นยาป้องกันยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,14:59   อ่าน 87 ครั้ง