ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
• วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วย นายเกษม ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
..

โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 114 คน ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,16:51   อ่าน 115 ครั้ง