ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
• วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม "พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการสร้างความรัก ความผูกผัน ระหว่างนักเรียน กับสถาบัน .. โดยมี ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
..

มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ความอาลัยต่อสถาบัน และความรู้สึกต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : 
ธารารัตน์ มาทฤทธิ์ / ไพลิน ทานาฤทัย / วิศรุต กระมล
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,16:51   อ่าน 115 ครั้ง