ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม การเลือกตั้งสภานักเรียน ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
..
เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(2) Facebook
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:05   อ่าน 240 ครั้ง