ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
• สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อให้ต้องการให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้เกิดการซึมซับ แล้วนำหลักธรรมคำสอน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลธรรม มีคุณธรรม
..
โดยใช้สนามสอบ วัดพิชโสภาราม เป็นหน่วยสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีคณะครู โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ด้วย ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(2) Facebook
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:05   อ่าน 21 ครั้ง