ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาแนะแนวหลักสูตรการศึกษา และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในกิจกรรมบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตรการศึกษา ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(2) Facebook
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:03   อ่าน 18 ครั้ง