ภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคารสารโท โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
(1) Facebook
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,23:48   อ่าน 48 ครั้ง