ภาพกิจกรรม
หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2564
• วันที่ 21 มกราคม 2564 หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบุดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณะสุขแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2564
..
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ, นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, นายเกษม ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ, ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม, หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(1) Facebook
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,07:59   อ่าน 265 ครั้ง