ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 2564
• วันที่ 13 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารสารโท โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,18:41   อ่าน 144 ครั้ง