ภาพกิจกรรม
กิจกรรมครบรอบศูนย์วัฒนธรรม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2563
• วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบศูนย์วัฒนธรรม ตำบลแก้งเหนือ ประจำปี 2563 หรือ ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรม รพ.สต.แก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : (1) Facebook
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,15:42   อ่าน 52 ครั้ง