ภาพกิจกรรม
รับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการสมัครเรียนระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูวาสนา ใจเอื้อ นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับโรงเรียนเครือข่าย 6 จังหวัด และการสมัครเรียนระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : วาสนา ใจเอื้อ
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,20:07   อ่าน 49 ครั้ง