ภาพกิจกรรม
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
• วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสา 9ส. ภายใต้โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพื้นที่ อาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,19:55   อ่าน 52 ครั้ง