ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : มงคล จันทราภรณ์ / อรพรรณ ศรีจันทร์แดง
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/knpubon/posts/993892977797924
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,22:24   อ่าน 100 ครั้ง