ภาพกิจกรรม
ประชุมครูแนะแนว เพื่อรับฟังการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
• วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูชูวิภา สำเภานนท์ เข้าร่วมประชุมครูแนะแนว เพื่อรับฟังการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : ชูวิภา สำเภานนท์
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/knpubon/posts/993792604474628
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,22:23   อ่าน 12 ครั้ง