ภาพกิจกรรม
มุทิตาสักการะ ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี 2563
• วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มอบหมายให้คุณครูจักรกฤษณ์ สีสุวะ นำนักเรียนนางรำ ร่วมงานฉลองพระมหาสามเณรเปรียญผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี 2563 เพื่อแสดงมุทิตาสักการะแก่พระมหาสามเณรเปรียญผู้สอบผ่าน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระสงฆ์ สามเณร ผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน นักธรรมบาลีในระดับชั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ณ อาคารพระปริยัติธรรมชั้น 1 วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=knpubon&set=a.993577817829440
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,22:23   อ่าน 10 ครั้ง