ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนด้วยการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2
• วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพุทธรักษา (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา) โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=knpubon&set=a.981448725709016
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,22:23   อ่าน 16 ครั้ง