ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายครูแนะแนวมืออาชีพในยุคดิจิตอล รุ่นที่ 2
• ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณครูชูวิภา สำเภานนท์ เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายครูแนะแนวมืออาชีพในยุคดิจิตอล รุ่นที่ 2 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทอแสงเฮอร์ริเทจ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : ชูวิภา สำเภานนท์
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/knpubon/posts/975837152936840
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,12:45   อ่าน 35 ครั้ง