ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
• วันที่ 26 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Professional Learning Community) ประจำปีงบประมาณ 2563 .. โดยมี ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพุทธรักษา (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา) โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชาญวิทย์ สุริพันธ์วรโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป อบ. เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=knpubon&set=a.975425379644684
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,12:44   อ่าน 34 ครั้ง