ภาพกิจกรรม
โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว (กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางน้ำ)
• ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูอภิวัฒน์ ปัดนา เข้าร่วม “โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางน้ำ)” ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : อภิวัฒน์ ปัดนา
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://web.facebook.com/knpubon/posts/921579865029236?notif_id=1595551327822161&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2563,08:35   อ่าน 15 ครั้ง