ภาพกิจกรรม
การประชุมระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information System: LEC)
• วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูวิศรุต กระมล เข้าร่วมประชุม ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information System: LEC) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลนักเรียน และเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนอื่น รวมทั้งข้อมูลตามฐานข้อมูลอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2563 และสถานศึกษาในสังกัดจะต้องยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://web.facebook.com/knpubon/posts/920857785101444?notif_id=1595469229587085¬if_t=feedback_reaction_generic
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2563,08:34   อ่าน 12 ครั้ง