ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
• โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม “การประชุมผู้ปกครองนักเรียน มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
..
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา การอบรม การเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง รับทราบนโยบายของโรงเรียน รวมไปถึงมาตรการเปิดเรียนในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.902875230233033&type=3¬if_id=1593346109766863¬if_t=feedback_reaction_generic
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,15:04   อ่าน 15 ครั้ง