ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
• วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมคณะจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจ ให้ความรู้ และคำแนะนำ ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
..
พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermometer), น้ำยาฆ่าเชื้อ ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน รวมไปถึงฉีดพ่นยาป้องกันยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ให้กับทางโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
..
ภาพ : วิศรุต กระมล / อภิวัฒน์ ปัดนา
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.898535474000342&type=3¬if_id=1592830397005469¬if_t=feedback_reaction_generic
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,20:13   อ่าน 19 ครั้ง