ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
• วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยนายวิชัย ทานาฤทัย ประธานกรรมการสถานศึกษา, นางศิริพร พรหมศิริ รองประธานกรรมการสถานศึกษา และนายเกษม ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
..
โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คน ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.834397600414130&type=3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,22:07   อ่าน 59 ครั้ง