ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
• วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างนักเรียนกับสถาบัน
..
โดยมีว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษ
..
มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อสถาบัน และกล่าวแสดงความรู้ต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : จีระนันท์ ปักปิ่น / วิศรุต กระมล
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.823709954816228&type=3
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,06:53   อ่าน 59 ครั้ง