ภาพกิจกรรม
อบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ มอบหมายให้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้แก่ คุณครูยุวดี หวังสุข, คุณครูกาญจนา เพชรพันธ์ และคุณครูอรพรรณ ศรีจันทร์แดง เข้าร่วมอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : กาญจนา เพชรพันธ์
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/posts/806661549854402?notif_id=1581950592903944¬if_t=feedback_reaction_generic
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,08:55   อ่าน 37 ครั้ง