ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.2-ม.5-ม.6 ปี 2563
• วันที่ 27 มกราคม 2563 คณะครู โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดถ้ำผาแด่น และอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
..
ภาพ : จีระนันท์ ปักปิ่น / วิศรุต กระมล / ศรัญญา สีราชห์
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.facebook.com/knpubon/media_set?set=a.798835650636992&type=3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,09:08   อ่าน 36 ครั้ง