ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
     วันที่ 5 มกราคม 2560 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเ่รียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โดยมี นายเกษม ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เป็นประธานในพิธี ในการประชุมมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 และแผนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 จากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนเข้าพบครูประจำชั้นในห้องเรียน เพื่อรับฟังกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,15:32   อ่าน 268 ครั้ง