ภาพกิจกรรม
ถวายนำปานะ งานปริวาสกรรม วัดบ้านนาดี
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทสุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนถวายน้ำปานะ งานปริวาสกรรม ณ วัดบ้านนาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,10:20   อ่าน 341 ครั้ง