ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร โ่ครงการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและปลูกจิตสำนักการขับขี่
     วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทสุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิยาคม มอบเกียรติบัตร กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม โครงการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ โดยโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,10:00   อ่าน 388 ครั้ง