ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
     วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทสุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยนางจารุณี การะปัก ห้วหน้างานพัสดุ อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวชั่น จ.อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,18:26   อ่าน 270 ครั้ง