ภาพกิจกรรม
ประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 9ส. งานประกันคุณภาพ และเว็บไซต์โรงเรียน
     วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการจัดกิจกรรม 9 ส. ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสงวน แสงชาติ นางพรพนธ์ แพทย์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประเมินการดำเนินกิจกรรม 9ส ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,18:50   อ่าน 830 ครั้ง