ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุทธิมา ดีบุปผา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,18:41  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่มที่ 1 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:36  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:35  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนดนตรีสากล เล่มที่ 4 : การดีดกีตาร์ หน่วย : รู้จักกีตาร์
ชื่ออาจารย์ : นายเดชชาติ จันทราภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:33  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี การะปักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,20:09  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค เรื่อง คำวิเศษณ์ล้ำเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร ผาหยาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2561,21:21  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Parts of Speech วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางปิยาภรณ์ โกศัลวิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,14:03  อ่าน 1558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Reading English
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภัชชา บ้งชมโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,13:21  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทบทวนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นายเนตินัย สายเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,11:34  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารสีและการดูดกลืนแสง
ชื่ออาจารย์ : นายวรกร สีหมอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,15:29  อ่าน 566 ครั้ง
รายละเอียด..