พนักงานจ้างทั่วไป

นางอรทัย พาดี

นางคำเบย เสาวรีย์