ภาพกิจกรรม
12 กรกฎาคม 2561 การติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน โดยการติดตามงานประกันคุณภาพภายใน งานกิจกรรม 9 ส งานสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นและงานแผนปฏิบัติงาน ณ อาคารพุทธรักษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:10   อ่าน 320 ครั้ง