ภาพกิจกรรม
22 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข วันที่ 2
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำนักเรียนอบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันที่ 2 ของการอบรม เป็นกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,14:14   อ่าน 532 ครั้ง