รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
ที่อยู่ ผู้เสียภาษี ร้านเซอร์วิสคอมพิวเตอร์ แอนด์ อิเล็คทริคส์ 14 ซ.อุปลีสาน 2 ถ.อุปลีสาน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : kaengnueaubon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :