รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
195 หมู่ที่ 1 บ้านแก้งเหนือ   ตำบลแก้งเหนือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045210494
Email : kaengnueaubon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :